Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete

                                                                                                „Honismerettel – Honszeretethez”

                                                                                                                     /dr. Dornyay Béla/

 

Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete                                                                                            Adószámunk: 18641389-1-12                   

                                                                  

 1. évi program

„A szív az értelmet követi.”

/Kármán József: A nemzet csinosodása/

 

 Éves munkatervünket az ALAPSZABÁLY-ban megfogalmazott célkitűzések alapján állítottuk össze.

 • Programjaink a közösség szellemi, lelki épülését szolgálják. A Salgótarján környéki túrák az egészséges életmód megőrzését, erősítését célozzák meg.
 • Arra törekszünk, hogy Salgótarján önkormányzatával kialakított közös, hagyományápoló programjainkat megtartsuk, tovább építsük.
 • Figyelmet fordítunk országos és helyi évfordulókra, megismerkedünk jeles helyi és országos személyiségek életútjával.
 • Kegyeleti tevékenységünk folyamatos és hagyományainkon alapul.
 • Kiemelt kulturális rendezvényeink: egyesületi nap és évzáró est.
 • Részt veszünk a Salgótarjáni Civil Kerekasztal munkájában, látogatjuk a civil szervezetek és városi kulturális intézmények programjait.
 • Módszerünk: klubfoglalkozások, kirándulások, opera-, hangverseny- és színházlátogatások szervezése, kapcsolattartás más városi és határon túli egyesületekkel. A vezetőség és a tagság kommunikációinak formái: közvetlen, telefon, internet, TV, újság stb.
 • A kirándulások, túrák vezetői: Langa József és Langa Józsefné, akik a klubfoglalkozásokon egyeztetnek a túrák pontos időpontjáról.
 • Kiemelten kezeljük a Salgótarján várossá válását szolgáló nagyüzemek (vasút, bánya, acélgyár) kerekévfordulóit és egyéb jeles eseményeket, a helyi és országos irodalmi évfordulókat.

 Munkatervünk csak alapprogram, amit alkalmi lehetőséggel kiegészítünk, módosítunk. Az elnökség tanácskozásait minden hónap első keddjén 14.00 órától tartja a Civil Közösségek Házában. A klubfoglalkozásokat minden hónap első szerdáján 15.30 órától tartjuk a STÉCÉ Kávéház nagytermében, akadályoztatás esetén más helyszínt keresünk.

Január:

01.09. Elnökségi ülés.

01.10. Klubnap: Közgyűlés: Éves szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, 2018. évi tervek.             

 

Február:

 1. 06. Elnökségi ülés.

02.07. Klubnap: Bódi Györgyné vetített képes előadása Kanadáról.

 1. 13-14. Kirándulás: Siklós – Mohács – Paks. Felelős: Balogh Józsefné.

Március:

03.06. Elnökségi ülés.

03.07. Klubnap:   Zeindler Krisztián előadása: A felső-paleolit kor régészete Nógrád megyében.

                Felelős: Bódi Györgyné

03.14. (szerda) Ünnepség március 15. alkalmából. Kegyeleti rendezvény Somoskeőy

                 István honvéd százados sírjánál Somoskő régi temetőjében.  Petőfiről emlékezünk a „Petőfi 

                kunyhó”-nál.  Részvétel a füleki megemlékezésen és koszorúzáson.  Felelős: az Elnökség.

03…….Túra: Maconka és környéke.

 Április:

 1. 03. Elnökségi ülés.

04.04. Klubnap: Dr. Ispán Eszter főosztályvezető előadása: A környezetvédelem aktuális kérdései.

                Felelős: Földi Erzsébet.

04……Kirándulás: Gyöngyöspata –Gyöngyös – Piszkéstetői Csillagvizsgáló. Felelős: Csabainé M.  Márta.

 1. ….Túra: Litke – Balassagyarmat (Ipoly-völgye kisvasút).

Május:

05.08. Elnökségi ülés.

05.09. Klubnap: Bemutatkoznak  a Salgótarjáni Kohász Egyesület és közösségei Gálné Horváth

               Mária vezetésével.

 1. 26. Kirándulás: Esztergom – Párkány. Felelős: Bozó Pálné.

05…Túra: Ecseg és környéke.

Június:

06.05. Elnökségi ülés.

06.06. Klubnap:  Drexler Szilárd előadása: A Nógrád - Novohgrad Geopark tevékenységének                  

                                 bemutatása. Felelős: Tóth Csaba.

                    

06.29 -07.01.Kirándulás: Az osztrák Duna legregényesebb szakasza, a Wachau. Felelős:     dr. Bedinszky Katalin.

06….Túra: Karancsberény – Romhány-pusztai kilátó.                             

Július:

07.03. Elnökségi ülés.

07.04. Klubnap:

07.21. (szombat) Egyesületi nap Salgóbányán a Geocsodák Házában. Koszorúzás a Sasok rétjén

                                 lévő kopjafánál.   A programot fakultatív túra zárja Salgóbánya – Ponyi puszta

                                 útvonalon. Felelős: az Elnökség.    

 1. 07. Kirándulás: Martonháza – Csetnek – Gombaszög –Betlér- Rozsnyó. Felelős: Bozó Pálné.

Augusztus: NYÁRI SZÜNET

08.04-5. Kirándulás: Szarvas – Békéscsaba – Nagyszalonta – Nagyvárad.  Felelős: Bozó Pálné.

08…..Túra: Szentkút – Szúpatak.

Szeptember:

09.04. Elnökségi ülés.

09.05. Klubnap: Holecz Imréné előadása: Komlóssy Erzsébet operaénekesnő pályája.                        

 1. első hete. Kirándulás: Svájci körút (6 nap). Felelős Balogh Józsefné.

09….Túra: Szilaspagony – Bárnai Kiskő.

Október:

10.02. Elnökségi ülés.

10.03. Klubnap: Dr Nyíri László vetített képes előadása.   Felelős: Árpád Sándor.                                                   

Ünnepi megemlékezés: Az „Aradi Vértanuk”- napja.  Felelős: az Elnökség.

 1. 05.-07.Kegyeleti túra: Zirc – Keszthely – Nagyatád –Horvátország

  Duna-Dráva Nemzeti Park – Salgótarján. Felelős: Árpád Sándor, Bódi Györgyné

 

10..…Túra: Benczúrfalva.

November:

11.06. Elnökségi ülés.

11.08. Klubnap: Vendégünk Prakfalvi Péter. Felelős: Csabainé M. Mária.        

                            

11.24. (szombat): Évzáró est.

December:

12.04. Elnökségi ülés:

12.05. Klubnap: Tájékoztatás a 2018. évi programtervről. Felelős: az Elnökség.

                                   Részvétel a „Városi Gyásznap” rendezvényein.

A színház- és múzeumlátogatásokat igény és lehetőség szerint szervezzük. A tervezett kirándulások önköltségesek, csak megfelelő számú jelentkezés esetén szervezzük meg. A programot igyekszünk teljesíteni, de a változás jogát a vezetőség fenntartja.

Honlapunk: www.sttkmke.hu                                   e-mail: tkmklub@gmail.com

Adószámunk: 18641389-1-12

 • Árpád Sándor: 32/445-370, 06/20/236-3983 ●Bódi Györgyné: 32/743-105, 06/20/245-6862

 

 • Balogh Józsefné: 32/786-068, 06/20/268-2120 ●dr. Bedinszky Katalin: 06/70/459-0094

 

 • Bozó Pálné: 06/20/373-4157 ●Csabáné Marosvári Márta: 06/20/340-1010

 

 • Földi Erzsébet: 32/438-206 ●Szakács Lászlóné: 32/317-212, 06/20/211-9297

 

 • Tóth Csaba: 06/20/564-448 ●Nándori Ferencné: 32/311-847, 06/20/463-8808