Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete

Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete
Bemutatkozás

 

Adószámunk: 18641389-1-12

                                                                                 

STTKMKE

Klub Egyesületünk 2005.03.25-én jött létre az addig jól működő, sok jelentős eredményt elérő TKM Egyesület tagjaiból.

Klubunk neve: Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete, röviden Salgótarjáni TKM.

Az Országos TKM Egyesülethez tartozást feloszlatással 2012. december 31-vel megszűntettük. Így Klub Egyesületünk önálló szervezetként „Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete” néven működik tovább az „Alapszabály”-ban megfogalmazott célok alapján, amit a Nógrád Megyei Bíróság a következőként hagyott jóvá:

„A társadalmi szervezet célja: Környezetünk természeti, történelmi, építészeti, kulturális értékeinek megismerése, megőrzése, gyarapítása, másokkal való megismertetése. A szabadidő tartalmas eltöltésére, az egészséges életmódra, a közösségben való munkálkodásra ösztönzés. A cél szerinti tevékenység: kulturális tevékenység!”

Céljaink elérése érdekében tevékenységünket a közösségünk összetartása-erősítése, következetes és rendszeres munkavégzés, tájékoztatás jellemzi. Figyelembe vesszük a Civil törvény ajánlásait és a városunk kínálta lehetőségeket. Az értékek megőrzéséért, a jó dolgok támogatásáért dolgozunk.

Természeti környezetünk megismerését kirándulásokon, vetítettképes előadásokon, gyűjtemények megtekintésével végezzük, fényképekkel dokumentáljuk.

Épített környezetünk megismerése szorosan összefügg történelmi múltunk kutatásával. Kik? Mikor? Miért hozták létre a létesítményt? Milyen stílusban? Ma milyen szerepe van? Kutatásunk az egész ország területére, településeire, múzeumaira, emlékhelyeire kiterjed.

Kegyeleti tevékenységünk keretén belül gondozzuk Somoskeőy István honvéd százados sírját Somoskő temetőjében, dr. Förster Kálmán – Salgótarján első polgármesterének- sírját Zircen, dr. Dornyay Béla tudós-tanár sírját Keszthelyen. Minden évben megemlékezünk az Aradi-vértanúk napjáról és egyéb nemzeti ünnepeinkről. Ezen tevékenységünk hiánypótló-példamutató.
Városunk kulturális életében nagy számban veszünk részt, tagjaink között sok képzőművész található, így magunk is szervezünk kiállításokat.

Együtt működünk városunk más civil szervezeteivel, szoros a kapcsolatunk Salgótarján város Önkormányzatával, a Környezetvédőkkel, a Baglyasalja Barátainak Köré-vel. Kölcsönösen segítő a kapcsolatunk a József Attila Művelődési és Konferencia Központ-tal, nagy számban látogatjuk rendezvényeiket. Folyamatosan szervezünk színház, opera és hangverseny látogatásokat.

Az elődeink emlékére állított kopjafát Salgóbányán, egyesületi napunkon, ünnepség keretén belül minden évben megkoszorúzzuk.
Jelenlegi taglétszámunk 200 fő feletti. Klubnapjainkat folyamatosan 120-150 fő látogatja, minden alkalommal előadásokat, ismertetőket hallgathatunk költők, írók, zeneszerzők életéről.

Munkatervünket a tagság véleménye, javaslata alapján készítjük.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk sorainkba.