Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete

2016.01.27 Salgótarján 94 éves

Átadták a városi kitüntető címeket.

 Salgótarján várossá nyilvánításának 94. évfordulója, a Magyar Kultúra Napja és a József Attila Művelődési Központ 50 éves jubileuma alkalmából rendeztek városi ünnepségeket tegnap Salgótarjánban.

 

A városi önkormányzat döntése értelmében Salgótarján posztumusz díszpolgári címet adományoztak a 2015. november 29-én elhunyt Dóra Ottónak, a megyei jogú város 2014-ben megválasztott polgármesterének.

Délután a művelődési központ üvegcsarnokában nyitották meg Kerekes László kiállítását, majd a dr. Förster Kálmán Emlékparkban és a művelődési központ Kő Pál domborművénél koszorúzási ünnepséget tartottak.

A József Attila Művelődési Központ színháztermében rendezett városi díszünnepélyen Fekete Zsolt alpolgármester mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen adták át a város kitüntető címeit és díjait. (A díjazottak részletes méltatása összefoglalónk végén található.)

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a salgótarjáni és a Nógrád megyei társadalmi életben huzamosabb időn át folytatott, kiemelkedő és széles körben megbecsült közéleti tevékenysége elismeréseként posztumusz “Salgótarján Díszpolgára” kitüntető címben részesítette Dóra Ottót, Salgótarján tavaly novemberben elhunyt polgármesterét.

A huzamosabb időn át kimagasló színvonalon folytatott pedagógiai, intézményvezetői és közéleti tevékenysége, valamint a megyei és városi Szlovák Kisebbségi Önkormányzatban folytatott kiváló munkája elismeréseként “PRO URBE” kitüntető emlékéremben részesült Czene Gyula.

A város egészségügye területén, valamint a fogászati ellátás keretében, huzamosabb időn át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként posztumusz “PRO URBE” kitüntető emlékéremben részesült dr. Koncz Gábor László.

A huzamosabb időn át folytatott, kiemelkedő szobrászművészeti tevékenysége elismeréseként “PRO ARTE” művészeti díjban részesült Bobály Attila.

A huzamosabb időn át végzett, magas színvonalú pedagógiai, eredményes intézményvezetői és közéleti munkája, valamint a város civil életében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként “Salgótarjánért Emlékérem” elnevezésű kitüntető emlékéremben részesült Nándori Ferencné.

Nándori Ferencné, a tanítóképző elvégzés után, pedagógusi pályafutását Bercelen kezdte, majd Balassagyarmaton tanított. Családjával 1960-ban költözött Salgótarjánba. Városunkban a Csizmadia úti – mai nevén – Dornyay Béla – általános iskolában több mint négy évtizedig tanított. 1972-ben az egri tanárképző főiskola földrajz-rajz szakán szerzett diplomát. Az intézménynek 1976-tól, három éven át, igazgatóhelyettese, majd 199l. évi nyugdíjazásáig igazgatója volt. Nyugállományba vonulása után még 10 évig tanított. 22 volt évig lakókörzete, a Forgách út és környékének tanácstagja, 1990-től – egy cikluson át – települési képviselője. A több mint 30 éve alakult Tájak Korok Múzeumok Egyesületének csaknem a kezdetek óta tagja, néhány évig országos vezetőségben is dolgozott. 1998-tól, mint a salgótarjáni tagcsoport szervező titkára, számtalan előadást, kirándulást, színház- és múzeumlátogatást szervezett. A 2013-tól önállóan működő salgótarjáni egyesületnek, amely a város egyik legnagyobb civil szervezete, kezdetben alelnöke volt, jelenleg tiszteletbeli elnökségi tagja. A fáradhatatlanul és elhivatottan tevékenykedő Nándori Ferencné, diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából, 2015-ben vehette át a gyémánt díszoklevelet. 

A huzamosabb időn át folytatott magas színvonalú irodalomtörténészi, muzeológusi, intézményvezetői, valamint közművelődési tevékenysége elismeréseként “Kultúráért”-díjban részesült Dr. Kovács Anna.

A város egészségügye területén huzamosabb időn át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként az “Egészségügyért”– díjban részesült Antalné Dr. Zsélyi Éva.

A huzamosabb időn át végzett, magas színvonalú pedagógiai tevékenysége elismeréseként “Salgótarján Közoktatásáért”– díjban részesült Kovács Gábor.

A huzamosabb időn át végzett, magas színvonalú óvodapedagógiai tevékenysége, valamint eredményes intézményvezetői munkája elismeréseként “Salgótarján Gyermekeiért és Ifjúságáért”–díjban részesült Novodonszki Mária.

A huzamosabb időn át folytatott kimagasló edzői és sporttevékenysége, valamint a város sportéletében az ifjúságért végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként “Salgótarján Sportjáért”–díjban részesült Orosz Mihály.

A szociális ellátás területén huzamosabb időn át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként posztumusz “Szociálpolitikáért”–díjban részesítették Forgó Sándornét.

A roma és a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében végzett példamutató és magas színvonalú nevelőmunkájuk elismeréseként “Nemzetiségért és kisebbségért”–díjban részesítették a Salgótarjáni Összevont Óvoda Baglyasi Tagóvoda dolgozóinak közösségét.

A huzamosabb időn át végzett, magas színvonalú köztisztviselői munkája elismeréseként“Salgótarján Közszolgálatáért”–díjban részesült Araczki László.

A huzamosabb időn át végzett, magas színvonalú rendőri tevékenysége elismeréseként“Salgótarján Közbiztonságáért”–díjban részesült Bertók József.

A város gazdasági életében és fejlődésében kiemelkedő szerepet betöltő, kimagaslóan eredményes tevékenysége elismeréseként “Salgótarján Gazdaságáért”–díjban részesítették a VASSZER Raktártechnika Kft-t.

A salgótarjáni kulturális élet jelentős anyagi támogatásában, mecénálásában mutatott példás tevékenysége elismeréseként a “Kultúra mecénása”-díjban részesítették az Imbusz Trade Kft-t.

A Nógrád Megyei Népművelők Egyesületétől Kerekes László – díjat vehetett át B. Szolnoki Ildikó és Antalné Prezenszki Piroska.

Az 50 éves József Attila Művelődési Központ közel fél évszázados múltú kiscsoportjainak munkáját ismerte el. Díjazott lett a Nógrád Megyei Fotóklub Egyesület, a Bélyeggyűjtő Kör és a Liszt Ferenc Kamarakórus.

A díjátadásokat követően az alkalomhoz méltóan színvonalas ünnepi műsorban közreműködtek: a Liszt Ferenc Kamarakórus, Kiss Péter zongoraművész, Pálfalvi Tamás trombitaművész, Kubinyi Júlia népdalénekes és Szokolay Dongó Balázs népzenész, a Nógrád Táncegyüttes, a Hip-hop Break Team, Oláh Gergő és Radics Gigi énekesek.

 


Ha tetszik ez a bejegyzés, kérem kattintson a "Tetszik" gombra.