Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete

Beszámoló a 2014 évről

Szöveges beszámoló -  2014.

 

           Bevétel                                               Kiadás

  1. évi tagdíj 408.000,-Ft Bank és posta költség           6.478,-Ft

St.Önk. tám.               120.000,-Ft     Irodaszerek vásárlása            44.840,-Ft

St.Önk. Civil kitünt.     200.000,-Ft    WEB.lap használat ksg.          35.000,-Ft

Jöv.adó 1%-a                93.513,-Ft     Utazás, szállás költség         293.930,-Ft

Adomány                     72.600,-Ft     Egyéb költség                        243.947,-Ft

Kamat                             2.937,-Ft                 Összesen:                 624.195,-Ft

            Összesen:        897.080,-Ft

A 2014 évi eredmény: 272.885,-Ft.

 Bevételeink:

  • évi tagdíj összege 408.000,-Ft.
  • Egyesületünk 320.000,-Ft-ot kapott a St-i M.J.V. Önkormányzatától, egyrészt elszámolási kötelezettséggel. A polgármesteri keretből 80.000,-Ft-ot, a civil keretből 40.000,-Ft-ot kapott egyesületünk kegyeleti megemlékezésre.
  • Ebbe az évben a Salgótarjáni Civil Társadalomért díjban részesültünk, a kitüntető címmel járó 200.000,-Ft-ot egyesületünk kapta.
  • A jövedelemadó 1 %-a 93.513,-Ft volt. 2014. december 13-ra
  • A Hetednapi Adventi Egyház St. Egyesülete jótékonysági hangversenyt szervezett 2014. december 13-án, és az ott befolyt összeget egyesületünknek részére ajánlották fel, mely összeg: 72.600,-Ft volt.
  • A 2.967,-Ft kamat a számlánkon levő pénz lekötéséből származik.

Ráfordítások:

  • Kiadásunk egy részét működési költségre használtuk fel, banki, postai költségre. Irodaszer vásárlásra, programjainkhoz kapcsolódó anyagok beszerzésére, Web lap frissítésére és kapcsolódó költségekre.
  • Jelentős összeget fordítottunk 293.930,-Ft utazásra, szállás költségre, múzeumi belépőkre. Ebben a rovatban tartjuk nyilván a St. M.J.V. Önkormányzatától kegyeleti útra, megemlékezésre kapott összegeket.
  • Az egyéb költségek között szerepel a Salgóbányán megtartott „Egyesületi Nap” c. rendezvényünk költségeinek egy része, a kegyeleti megemlékezésre vásárolt virágok, koszorúk értéke. Az évzáró rendezvényhez kapcsolódó kiadások egy része.

Rendezvényeinket pályázati pénzek hiánya miatt minden esetben saját erőből finanszíroztuk.  A tervezett programjainkat teljesítettük.

Az évet viszonylag magas egyenleggel: 272.885,-Ft-tal zártuk. Ennek okai, hogy a kapott összeghez az év utolsó felében jutottunk hozzá, amikor a programjaink nagy része már megvalósult. A felhasználásról a vezetőség a következő évben fog dönteni.

Salgótarján, 2015. január

                                                                                                          Stevlik Istvánné


Ha tetszik ez a bejegyzés, kérem kattintson a "Tetszik" gombra.