Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete

2017.12.10. Program 2018

    

                                                                                                „Honismerettel – Honszeretethez”
                                                                                                                     /dr. Dornyay Béla/
 
Salgótarjáni Tájak Korok Múzeumok Klub Egyesülete                                                                                           Adószámunk: 18641389-1-12      
             
                                                                    
   2018. évi program
  „A szív az értelmet követi.”
  /Kármán József: A nemzet csinosodása/
 
   Éves munkatervünket az ALAPSZABÁLY-ban megfogalmazott célkitűzések alapján állítottuk össze.
 • Programjaink a közösség szellemi, lelki épülését szolgálják. A Salgótarján környéki túrák az egészséges életmód megőrzését, erősítését célozzák meg.
 • Arra törekszünk, hogy Salgótarján önkormányzatával kialakított közös, hagyományápoló programjainkat megtartsuk, tovább építsük.
 • Figyelmet fordítunk országos és helyi évfordulókra, megismerkedünk jeles helyi és országos személyiségek életútjával.
 • Kegyeleti tevékenységünk folyamatos és hagyományainkon alapul.
 • Kiemelt kulturális rendezvényeink: egyesületi nap és évzáró est.
 • Részt veszünk a Salgótarjáni Civil Kerekasztal munkájában, látogatjuk a civil szervezetek és városi kulturális intézmények programjait.
 • Módszerünk: klubfoglalkozások, kirándulások, opera-, hangverseny- és színházlátogatások szervezése, kapcsolattartás más városi és határon túli egyesületekkel. A vezetőség és a tagság kommunikációinak formái: közvetlen, telefon, internet, TV, újság stb.
 • A kirándulások, túrák vezetői: Langa József és Langa Józsefné, akik a klubfoglalkozásokon egyeztetnek a túrák pontos időpontjáról.
 • Kiemelten kezeljük a Salgótarján várossá válását szolgáló nagyüzemek (vasút, bánya, acélgyár) kerek évfordulóit és egyéb jeles eseményeket, a helyi és országos irodalmi évfordulókat.
   Munkatervünk csak alapprogram, amit alkalmi lehetőséggel kiegészítünk, módosítunk. Az elnökség     tanácskozásait minden hónap első keddjén 14.00 órától tartja a Civil Közösségek Házában.   A  klubfoglalkozásokat minden hónap első szerdáján 15.30 órától tartjuk a STÉCÉ Kávéház nagytermében,   akadályoztatás esetén más helyszínt keresünk.
   Január:
  01.09. Elnökségi ülés.
  01.10. Klubnap: Közgyűlés: Éves szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása, 2018. évi tervek.  
  01.15.  Operett Színház. Felelős: Balogh Józsefné.
 
  Február:
  02.06. Elnökségi ülés.
  02.07. Klubnap: Bódi Györgyné vetített képes előadása Kanadáról.
  02.05. Operett Színház. Felelős: Balogh Józsefné.
  02.13-14. Kirándulás: Siklós – Mohács – Paks. Felelős: Balogh Józsefné.
 
  Március:
  03.06. Elnökségi ülés.
  03.07. Klubnap: Zeindler Krisztián előadása: A felső-paleolit kor régészete Nógrád megyében.
                Felelős: Bódi Györgyné
  03.14. (szerda) Ünnepség március 15. alkalmából. Kegyeleti rendezvény Somoskeőy
                 István honvéd százados sírjánál Somoskő régi temetőjében.  Petőfiről emlékezünk a „Petőfi  
                kunyhó”-nál.  Részvétel a füleki megemlékezésen és koszorúzáson.  Felelős: az Elnökség.
  03…….Túra: Maconka és környéke.
   
  Április:
  04.03. Elnökségi ülés.
  04.04. Klubnap: Dr. Ispán Eszter főosztályvezető előadása: A környezetvédelem aktuális kérdései.
                Felelős: Földi Erzsébet.
  04.28. Kirándulás: Gyöngyöspata –Gyöngyös – Piszkéstetői Csillagvizsgáló. Felelős: Csabáné M. Márta.
  04.28. Erkel Színház.
  04….Túra: Litke – Balassagyarmat (Ipoly-völgye kisvasút).
 
  Május:
  05.08. Elnökségi ülés.
  05.09. Klubnap: Bemutatkoznak a Salgótarjáni Kohász Egyesület és közösségei Gálné Horváth                   Mária vezetésével.
  05.26. Kirándulás: Esztergom – Párkány. Felelős: Bozó Pálné.
  05.07. Operett Színház. Felelős: Balogh Józsefné.
  05…...Túra: Ecseg és környéke.
 
  Június:
  06.05. Elnökségi ülés.
  06.06. Klubnap:  Drexler Szilárd előadása: A Nógrád - Novohgrad Geopark tevékenységének                 
                                 bemutatása. Felelős: Tóth Csaba.
  06.16. Kirándulás: Mercedes-Benz M. Hungary, Kecskemét. Felelős: Balogh Józsefné.               
  06.29 -07.01.Kirándulás: Az osztrák Duna legregényesebb szakasza, a Wachau.                             
                        Felelős:dr. Bedinszki Katalin.
  06.28. Erkel Színház. Felelős: Nándori Ferencné.
  06…...Túra: Karancsberény – Romhány-pusztai kilátó.                             
   
  Július:
  07.03. Elnökségi ülés.
  07.04. Klubnap:
  07.07. Kirándulás: Martonháza – Csetnek – Gombaszög – Betlér - Rozsnyó. Felelős: Bozó Pálné.
  07.21. (szombat) Egyesületi nap Salgóbányán a Geocsodák Házában. Koszorúzás a Sasok rétjén
                                 lévő kopjafánál.   A programot fakultatív túra zárja Salgóbánya – Ponyi puszta
                                 útvonalon. Felelős: az Elnökség és a túravezetők.
 
  Augusztus: NYÁRI SZÜNET
  08.04-05. Kirándulás: Szarvas – Békéscsaba – Nagyszalonta – Nagyvárad. Felelős: Bozó Pálné.
  08…..Túra: Szentkút – Szúpatak.
   
  Szeptember:
  09.04. Elnökségi ülés.
  09.05. Klubnap: Holecz Zoltánné előadása: Komlóssy Erzsébet operaénekesnő pályája.                        
  09.06-11.Kirándulás: Svájci körút (6 nap). Felelős Balogh Józsefné.
  09….Túra: Szilaspagony – Bárnai Kiskő.
 
  Október:
  10.02. Elnökségi ülés.
  10.03. Klubnap: Dr Nyíri László vetített képes előadása.   Felelős: Árpád Sándor.                                                     
                            Ünnepi megemlékezés: Az „Aradi Vértanuk”- napja.  Felelős: az Elnökség.
  10.05.-07.Kegyeleti túra: Zirc – Keszthely – Nagyatád –Horvátország
                 Duna-Dráva Nemzeti Park – Salgótarján. Felelős: Árpád Sándor, Bódi Györgyné
  10…Túra: Benczúrfalva.
 
  November:
  11.06. Elnökségi ülés.
  11.08. Klubnap: Vendégünk Prakfalvi Péter. Felelős: Csabáné M. Mária.                           
  11.24. (szombat): Évzáró est.
 
  December:
  12.04. Elnökségi ülés:
  12.05. Klubnap: Tájékoztatás a 2018. évi programtervről. Felelős: az Elnökség.
                                   Részvétel a „Városi Gyásznap” rendezvényein.
 
  A színház- és múzeumlátogatásokat igény és lehetőség szerint szervezzük. A tervezett kirándulások         önköltségesek, csak megfelelő számú jelentkezés esetén szervezzük meg. A programot igyekszünk       teljesíteni, de a változás jogát a vezetőség fenntartja.
  Honlapunk: www.sttkmke.hu                                   e-mail: tkmklub@gmail.com
  Adószámunk: 18641389-1-12

 

 • Árpád Sándor: 32/445-370, 06/20/236-3983 ●Bódi Györgyné: 32/743-105, 06/20/245-6862
 
 • Balogh Józsefné: 32/786-068, 06/20/268-2120 ●dr. Bedinszki Katalin: 06/70/459-0094
 
 • Bozó Pálné: 06/20/373-4157 ●Csabáné Marosvári Márta: 06/20/340-1010
 
 • Földi Erzsébet: 32/438-206 ●Szakács Lászlóné: 32/317-212, 06/20/211-9297
 • Tóth Csaba: 06/20/564-448       ●Nándori Ferencné: 32/311-847, 06/20/463-8808
                                                                                               

Ha tetszik ez a bejegyzés, kérem kattintson a "Tetszik" gombra.